Carme Roset i Elías

Psicòloga i Psicoanalista. Llicenciada al 1977 per la Universitat Central de Barcelona.
Col·legiada nº 1347 al COPC.
Psicoterapéuta de la European Federation of Psychological Asociations (EFPA).
  • Experiència en consulta privada des de 1984 fins la actualitat; realitzant diagnòstics i tractaments psicoterapèutics amb nens, adolescents i adults.
  • Durant tres anys membre de Invenció Psicoanalítica (Escola de Psicoanàlisi).
  • Ponent en diferents Congressos I Jornades professionals.
  • Supervisora d’analistes en formació.

Tel. 93 439 68 46 - Zona Esquerra de l’Eixample